Praktische info

LOGO SPORT VLAANDEREN   Niv1_naakt_vo_zw StadBrugge logo

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

 • Dansplatoo vzw houdt toezicht op de danslocaties gedurende de les. Op deze manier kunnen we onmiddellijk inspelen op eventuele problemen.
 • Laat waardevolle voorwerpen (zakgeld, smartphone) zoveel mogelijk thuis. Weet dat Dansplatoo vzw niet verantwoordelijk is voor eventuele diefstal!
 • Verwittig Dansplatoo vzw en de docent voor aanvang van de dansreeks over mogelijke medische problemen of opvolging van medicatie. Enkel zo kunnen we beslissen of we geschikt kunnen ondersteunen.
 • Roken en het gebruik van alcohol is ten strengste verboden, net zoals alle seksuele of seksueel getinte activiteiten.
 • Pestgedrag wordt niet geduld. Na waarschuwing volgt hierop een zware sanctie – wanneer dansers de groepsgeest verstoren, behoudt de organisatie zich het recht voor om deze personen weg te sturen én te weigeren.
 • Door in te schrijven, geef je ook de toestemming dat door de inrichters genomen beeldmateriaal, publiek gepubliceerd mag worden (website, sociale media, brochures, …).
 • Dansplatoo vzw houdt zich aan de privacywetgeving. Uiteraard dienen we bepaalde gegevens bij te houden. Ons beleid biedt jou inzicht.
 • Bij dringende gevallen kan je ons kantoor steeds bereiken op 050 35 13 05.

VOORDELEN

 • Dansplatoo vzw bezorgt STANDAARD en AUTOMATISCH een algemeen dienstig attest voor de mutualiteit. Stuur dus zeker geen formulier op, en geef er geen af !! Eind november/begin december vind je deze terug in jouw mailbox. Ziekenfondsen komen tot € 30 tussen. Informeer bij jouw ziekenfonds!

KORTING

 • Danserkorting: wanneer eenzelfde danser in eenzelfde seizoen een 2de en meer reeksen volgt, is er voor elk van de bijkomende reeksen een korting van € 25 op de deelnamebijdrage. (Enkel geldig bij lessenreeksen van 30 lesmomenten).
 • Het lid- en verzekeringsgeld t.b.v. €7,5 wordt éénmaal per seizoen, per danser gerekend (bij het volgen van een 2de reeks, in hetzelfde seizoen, wordt geen lid-en verzekeringsgeld gerekend)
 • Alle leden van SOFOCO, SODIBRUG, SODIPA en SODICO ontvangen 5 % korting – mits voorlegging scan van de kaart

*Bovestaande kortingen zijn niet-cumuleerbaar

ALTERNATIEVE BETALINGSMOGELIJKHEDEN

 • Je kunt dansreeksen betalen met PAPIEREN sport- en cultuurcheques van Sodexo of Eden Red.
 • SPORT-AXI-bonnen (JEUGD-AXI-bonnen NIET) van stad Brugge kunnen eveneens.

VERLOREN VOORWERPEN

 • Voorzie kledij en drinkflessen van naamlabels.
 • Laat het ons snel weten indien je spullen mist (050 351305 – info@kavvvfedes.be)
 • Verloren voorwerpen worden drie maand bijgehouden. Nadien worden de spullen automatisch geschonken aan een goed doel.

VERZEKERING

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansles, én op weg van en naar de dansles (kortste weg huis-zaal).  Medische zorgen en/of aantoonbare beschadigingen die geen verband houden met het dansen zijn ten laste van de deelnemer.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Inschrijven heeft tot gevolg: je boekt een plaats en verbindt je tot het vereffenen van de deelnemersbijdrage.
 • Annulering door dansers mits voorlegging medisch attest voor aanvang van de reeks: gratis. Het medisch attest dient hetzij per post (Dansplatoo vzw, p/a Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge) hetzij ingescand (info@kavvvfedes.be) aangeleverd. Terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer vanwaar de bijdrage werd gestort.
 • Na aanvang, vanaf eerste les: geen terugbetaling. Je kunt dit risico dekken door een gepaste verzekering af te sluiten (niet bij Dansplatoo).
 • Annulering door Dansplatoo vzw
  De organisatie heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer een dansreeks niet kan doorgaan door onvoldoende deelnemers of indien er ernstige elementen zijn die een normaal verloop van de georganiseerde dansreeks in het gedrang kunnen brengen. In elk geval van annulering door de organisatie zal het deelnemersgeld volledig terugbetaald worden

PARTNERS

LOGO SPORT VLAANDEREN    Niv1_naakt_vo_zw  StadBrugge logo

Logo Sportdienst Brugge  Facebook Sportdienst Brugge

%d bloggers liken dit: